TRANSLATE

Thursday, July 28, 2016

Thư viện 3D phòng ăn, bếp phong cách châu Á

[giaban]00,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]


[/tomtat]
[kythuat]

Thư viện 3D phòng ăn, bếp phong cách châu Á tổng hợp file 3D ( bao gồm đầy đủ model, setting vật liệu, ánh sáng) và ảnh render. Bộ thư viện này sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích cho các nhà thiết kế khi thiết kế phòng ăn và bếp. Bạn có thể sử dụng model, ánh sáng, hoặc setting vật liệu trong bộ thư viện này một cách dễ dàng.
Đây là một trong những thư viện 3ds max mới nhất năm 2016

Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp

Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
Thư viện 3D nội thất phòng ăn, bếp đẹp
[/kythuat]
[mota]

[/mota]


[hinhanh]

[/hinhanh]


0 comments:

Post a Comment

POPULAR POST